November 18, 2016

#RefugeesLT: Journalism for Social Change

So far, Lithuania has become a shelter country for very few refugees fleeing the war-torn Syria. Moreover, many of those who come are trying to escape soon after. But Redwan Eid, a Syrian journalist who had no other choice but to leave his homeland, has decided to stay in Lithuania. He launched the crowdfunding campaign inviting everyone to support journalism which helps to facilitate the integration of refugees to Lithuanian society.

Read more
September 1, 2016

Užkrimsk žurnalisto duonos – dalyvauk jaunųjų žurnalistų programoje 2016/2017!

Tau patinka rašyti, nestokoji smalsumo, nebijai kalbinti žmonių, ne mažiau nei asmeninis augimas tau rūpi visuomenės gyvenimo kokybė, sąžininga politika ir žmogaus teisės. Esi kritiškas pramoginės ir komercializuotos informacijos, užvaldžiusios viešąją erdvę, atžvilgiu.

Read more
May 3, 2016

Korupcijos politikoje tyrimų terminai

Data Užduotis
I ETAPAS.
gegužės 3 d. – birželio 3 d .
Pildoma konkurso dalyvio anketa, susidedanti iš dviejų dalių. Pirmoje – nurodomi komandų nariai, jų patirtys (prisegami analitinio pobūdžio darbai).

Antroje dalyje pateikiamas nuodugnus žurnalistinio tyrimo planas, padėsiantis komisijai įvertinti tyrimo pasiruošiamuosius darbus, atliktą situacijos analizę.

Atkreipiame dėmesį, kad JAU pirmame etape bus atrinkti vienas geriausių planų autorių  (ar komanda), kuriems bus skiriama 1000EUR stipendija tyrimui įgyvendinti. Rekomenduojame JAU rengiant planus pasikonsultuoti su konkurso organizatoriais, kurie gali nukreipti į reikiamus šaltinius ar konsultantus, mentorius.

Tyrimų planų vertinimas
Birželio 5 d. – birželio 16 d.
Ne mažiau nei 10 narių komisija vertina tyrimus.
 II ETAPAS
Birželio 16 d. – rugsėjo 9 d.
Į tolimesnį etapą patekę  dalyviai įgyvendina tyrimus. Jei dėl objektyvių (iš tyrimo eigos kylančių) priežasčių kai kurie iš tyrimų vis dar reikalauja skirti daugiau laiko, terminas nukeliamas iki datos, reikiamos tyrimui užbaigti.
Tyrimų  vertinimas

Rugsėjo 9 d. – rugsėjo 22d.

Komisija atrenka kriterijus atitinkančius ir likusį prizinį fondą pasidalinsiančius tyrimus. Nurodyta data gali keistis priklausomai nuo nukeltų tyrimo atlikimo terminų.
Gruodžio 15d. Tyrimų apdovanojimų / aptarimo vakaras.

 

Read more
January 1, 2016

Investigative journalism in Lithuania: some highlights

History of Lithuania’s investigative journalism has not yet been written. Some would say that there is not enough material for that, while others might claim that investigative journalism in Lithuania has died in its infancy, together with a violent murder of a journalist Vitas Lingys in 1993.

Read more
July 13, 2015

Konkurso nuostatai

Atidžiai perkskaitykite šias taisykles. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus svarstomi.

 1. Prieš pateikdami savo darbą konkursui, užpildykite registracijos anketą. Registruodamiesi konkursui, dalyviai patvirtina, jog susipažino ir sutinka su konkurso taisyklėmis.
 2. Komisijos svarstymui bus pateikti tik darbai,  įkelti kartu su dalyvio registracijos anketa ir pasirašytu dalyvio sutikimu.  Siunčiant ir per nemokamą Wetransfer sistemą naudoti [email protected] el. paštą.
 3. Žurnalistinius darbus galima siųsti iki šių metų rugsėjo 29 d. (imtinai).
 4. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai profesionalai ir mėgėjai, kuriems konkurso paskelbimo dieną yra suėję 18 metų, ir kurie yra nuolatiniai ar ilgalaikiai Lietuvos gyventojai. Konkurso organizatorių darbuotojai negali dalyvauti konkurse.
 5. Konkursui pateikiami darbai turi atitikti žurnalistiniam darbui keliamus reikalavimus, pateiktas patraukliu, apgalvotu pasakojimu.
 6. Žurnalistiniai darbai turi būti susiję su šalimis, gaunančiomis oficialią paramą vystymuisi (OPV).  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi paramos komiteto sudarytą OPV gaunančių šalių sąrašą galite rasti čia
 7. Darbų temos turi būti aktualios, kelti problemiškus ir kompleksinius klausimus, atitikti visuomenės interesą. O jų idėjos turi būti susijusios su viena iš šių temų: žmogaus teisių apsauga, saugus maisto saugos, prieiga prie švaraus geriamojo vandens, švietimo, sveikatos apsaugos, gyvenamojo būsto, dirbamos žemės ir darbo galimybių, gyvenimas taikoje, saugumas, migracija, švari ir sveika aplinka, klimato kaita, lyčių lygybė, pilietinės visuomenės kūrimas.
 8. Darbai turi atitikti profesinius reikalavimus, nustatytus LR teisės aktų, Leidėjų ir žurnalistų etikos kodekso, CONCORD Generalinės Asamblėjos 2007 m. patvirtintą Elgesio kodeksą dėl vaizdų ir žinučių.
 9. Konkursui pateiktų darbų turinys negali būti užgaulus ar skatintantis neapykantą, tekste esanti informacija negali pažeisti asmenų teisės į privatumą. Vertinimo komisija turi teisę diskvalifikuoti dalyvius, nesilaikančius keliamų reikalavimų.
 10. Konkursui gali būti teikiami ir anksčiau publikuoti darbai.
 11. Konkursui darbus pateikti gali tik jų autorius.
 12. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 darbus.
 13. Darbai turi būti parengti ne anksčiau nei prieš 3 metus (t.y., ne anksčiau nei 2012 metais).
 14. Straipsniai turi būti siunčiami pdf formatu.
 15. Darbų laikmena negali būti didesnė nei 2 MB. Didesnio format laikmenas siunčiantys kviečiami naudotis wetransfer.
 16. Darbų apimtis neribojama.
 17. Konkurso dalyviai, siųsdami savo darbus, dokumentą turi įvardyti tokia tvarka: pirmoji konkurso dalyvio vardo raidė_pavardė_darbo parengimo metai, pavyzdžiui, V_Pavardenis_2013. Jei teikiate konkursui daugiau nei vieną darbą, pavadinimo pabaigoje nurodykite šalį arba darbo numerį.
 18. Straipsnių autoriai turi turėti savo kūrinius Word formatu tuo atveju, jei jų kūriniai bus atrinkti.
 19. Dalyvaudami konkurse, darbų autoriai išreiškia sutikimą, kad jų darbai būtų skelbiami konkurso organizatorių svetainėse bei socialiniuose tinkluose, o laimėjus pirmąją vietą būtų ir paskelbtas 2015 m. rudenį projekto partnerių viešų renginių metu Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Latvijoje ir Slovakijoje.
 20. Vertinimo komisją sudarys ne mažiau kaip keturi nepriklausomi nariai. Komisija sprendimą priims ne vėliau kaip per 21 dieną po darbų pateikimui skirto termino pabaigos.
 21. Konkurso organizatoriai nugalėtoją informuos apie komisijos sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo.
 22. Konkurso organizatoriai paskelbs  geriausius darbų organizatorių svetainėse  ne vėliau kaip 2015 m. spalio 20 d.
 23. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Vilniuje 2015 m. spalio paskutinę savaitę vyksiančiame parodos atidaryme – apdovanojimo renginyje. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimo datą ir būdą.
 24. Konkurso nugalėtojas/-a bus apdovanotas/-a kelione į vieną iš Afrikos ar Azijos šalių. Kelionė bus organizuojama konkurso rengėjų, siekiant geriau susipažinti su besivystančių šalių aktualijomis. Visos kelionės išlaidos bus apmokėtos. Taip pat geriausiai įvertinto autoriaus darbas bus išverstas ir paskelbtas 2015 m. rudenį projekto partnerių viešų renginių metu Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Latvijoje ir Slovakijoje.
 25. Antrosios vietos nugalėtojui/-ai bus įteikti pakvietimai dviems asmenims į „Gera muzika gyvai“ organizuojamus pasaulio muzikos ir bliuzo koncertus Vilniuje arba Kaune 2015-2016 rudenį, žiemą ir pavasarį.
 26. Paskatinamaisiais prizais taip pat bus apdovanoti ir kiti Komisijos atrinkti dalyviai.
 27. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso prizus. Prizas prizai negali būti keičiamias į pinigų sumasą. Prizais nėra teisinis ieškinys ir negali būti priteisiamias.
 28. Asmeniniai konkurso dalyvių duomenys nebus pateikiami trečiosioms šalims.
 29. Jei norite gauti daugiau informacijos, rašykite [email protected]

Žurnalistinių darbų konkursą organizuoja Media4Change (Nacionalinis socialinės integracijos institutas) kartu su viešąja įstaiga Europos namai ir Nacionaline nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma.  Šis konkursas yra rengiamas pagal tarptautinį projektą Žiniasklaida vystymuisi (Media4Development), kurį finansuoja Europos Sąjunga. Projekte taip pat dalyvauja Estijos nevyriausybinė organizacija Mondo, PIN (People in Need, Čekija), PMVRO Slovakia (Slovakijos NVVBO platforma), Green Liberty (Latvija), VIKES (Suomijos fondas žiniasklaidai ir vystymuisi) ir BAAG (Britanijos ir Airijos organizacijų Afganistano grupė).

Read more
June 2, 2015

Korupcijos politikoje tyrimų terminai

Data Užduotis
I ETAPAS.
Balandžio 15 d. – liepos 5 d .
Balandžio 15 d. – liepos 5 d. pildoma konkurso dalyvio anketa, susidedanti iš dviejų dalių. Pirmoje – nurodomi komandų nariai, jų patirtys (prisegami analitinio pobūdžio darbai). Antroje dalyje pateikiamas nuodugnus žurnalistinio tyrimo planas, padėsiantis komisijai įvertinti tyrimo pasiruošiamuosius darbus, atliktą situacijos analizę.Atkreipiame dėmesį, kad JAU pirmame etape bus atrinkti du geriausių planų autoriai (komandos), kuriems bus skiriama 1000EUR stipendija tyrimui įgyvendinti.Rekomenduojame JAU rengiant planus pasikonsultuoti su konkurso organizatoriais, kurie gali nukreipti į reikiamus šaltinius ar konsultantus, mentorius.Iki liepos 10 d. skelbiami I etapo atrankos rezultatai. Atkrenta ir toliau konkurse nedalyvauja kriterijų neatitinkantys ar nepagrįsti, nerealias darbų apimtis užsibrėžę tyrimai.
Tyrimų įgyvendinimas
Birželio 2 d. – rugsėjo 30 d.
Į tolimesnį etapą patekę dalyviai įgyvendina tyrimus.
STIPENDIJUOJAMI TYRIMAI
Liepos 15 d. – rugsėjo 30 d.
Į tolimesnį etapą patekę ir tyrimo įgyvendinimui stipendiją gavę dalyviai įgyvendina tyrimus. Jei dėl objektyvių (iš tyrimo eigos kylančių) priežasčių kai kurie iš tyrimų vis dar reikalauja skirti daugiau laiko, terminas nukeliamas iki datos, reikiamos tyrimui užbaigti.
2015m. spalio 16 d. Komisija atrenka kriterijus atitinkančius ir prizinį fondą pasidalinsiančius tyrimus. Nurodyta data gali keistis priklausomai nuo nukeltų tyrimo atlikimo terminų.
2015m. Gruodžio 15d. Tyrimų apdovanojimų / aptarimo vakaras.

Read more
January 29, 2015

Media4change Naujienlaiškis

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Read more
June 11, 2014

Journalists are welcome to join summer trainings

How to control the information from judiciary institutions?
How to identify hate speech?
How to react properly?

These and many more questions will be answered by international movement „Media4change”, which is organising trainings for journalists “Human Rights in Media: Ethical and Legal aspects of portraying socially vulnerable groups”.

Read more