June 2, 2015

Korupcijos politikoje tyrimų terminai

Data Užduotis
I ETAPAS.
Balandžio 15 d. – liepos 5 d .
Balandžio 15 d. – liepos 5 d. pildoma konkurso dalyvio anketa, susidedanti iš dviejų dalių. Pirmoje – nurodomi komandų nariai, jų patirtys (prisegami analitinio pobūdžio darbai). Antroje dalyje pateikiamas nuodugnus žurnalistinio tyrimo planas, padėsiantis komisijai įvertinti tyrimo pasiruošiamuosius darbus, atliktą situacijos analizę.Atkreipiame dėmesį, kad JAU pirmame etape bus atrinkti du geriausių planų autoriai (komandos), kuriems bus skiriama 1000EUR stipendija tyrimui įgyvendinti.Rekomenduojame JAU rengiant planus pasikonsultuoti su konkurso organizatoriais, kurie gali nukreipti į reikiamus šaltinius ar konsultantus, mentorius.Iki liepos 10 d. skelbiami I etapo atrankos rezultatai. Atkrenta ir toliau konkurse nedalyvauja kriterijų neatitinkantys ar nepagrįsti, nerealias darbų apimtis užsibrėžę tyrimai.
Tyrimų įgyvendinimas
Birželio 2 d. – rugsėjo 30 d.
Į tolimesnį etapą patekę dalyviai įgyvendina tyrimus.
STIPENDIJUOJAMI TYRIMAI
Liepos 15 d. – rugsėjo 30 d.
Į tolimesnį etapą patekę ir tyrimo įgyvendinimui stipendiją gavę dalyviai įgyvendina tyrimus. Jei dėl objektyvių (iš tyrimo eigos kylančių) priežasčių kai kurie iš tyrimų vis dar reikalauja skirti daugiau laiko, terminas nukeliamas iki datos, reikiamos tyrimui užbaigti.
2015m. spalio 16 d. Komisija atrenka kriterijus atitinkančius ir prizinį fondą pasidalinsiančius tyrimus. Nurodyta data gali keistis priklausomai nuo nukeltų tyrimo atlikimo terminų.
2015m. Gruodžio 15d. Tyrimų apdovanojimų / aptarimo vakaras.


Leave a comment