gruodžio 1, 2019

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: LAPKRITIS 2019

Lapkričio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių bendrijų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje lapkričio mėnesį pasirodė 224 publikacijos migracijos tema. Iš jų – 101 darbas, kur pagrindinė tema buvo migracija. Raktažodis „migrantas“ buvo naudojamas dažniausiai – 418 kartus.

Žiniasklaidos darbai, kurių pagrindinė tema buvo migrantai, daugiausiai pasirodė internete (70 iš 101). Likę – 17 radijuje, 6 televizijoje, 5 nacionaliniuose leidiniuose, 8 regioniniuose leidiniuose ir 1 žurnale.

18-oje publikacijų buvo kalbinamas migraciją patyręs žmogus. Šį mėnesį buvo kalbinti karo migrantai Lietuvoje („Migrantų vaikai Lietuvoje sužinojo turintys teisę į savo nuomonę“)

Labiausiai aptariamos temos: 32 publikacijos apie migrantų gelbėjimo operacijas jūroje, 15 apie migrantų perkėlimą Prancūzijoje,  11 apie europinius migracijos įstatymus. Taip pat keturi iš šešių darbų apie integracijos politiką užsienyje buvo neigiami bei skleidė neigiamus stereotipus apie migrantus (pvz. „Nelegalams išlaikyti švaistomi milijardai“)

Daugiausiai migrantai buvo minimi neutraliame kontekste (179 iš 224 publikacijų). Teigiamas kontekstas pasireiškė 23 publikacijų. Vienas tokių sveikintinų straipsnių – Lietuvos aktorius, pasakojantis apie savanoriavimą pabėgėlių šeimoje („Sirų šeimoje savanoriaujantis Eimutis Kvoščiauskas: „Jie patyrė baisųjį scenarijų“)

Tuo tarpu neigiamas kontekstas pasirodė 21 publikacijoje. Neigiamas kontekstas dažnai siejamas su migrantų krize Europoje (be anksčiau minėto straipsnio – „Andrius Švarplys. Europos Sąjunga tapo Eurovizija“[3]).

PSICHIKOS SVEIKATA

Lapkričio mėnesį rasta 145 publikacijos Lietuvos žiniasklaidoje psichikos sveikatos tema, iš jų – 81 darbai, kuriuose psichikos sveikata buvo pagrindinė tema.

Vienoje publikacijoje buvo kalbinamas psichinių sutrikimų turintis asmuo.

Daugiausiai psichikos sveikatos sutrikimai arba juos turintys asmenys buvo minimi neutraliame kontekste (90 iš 145 publikacijų). Teigiamas kontekstas pasireiškė 27 publikacijose, o neigiamas – 18 (pvz. „Šedevrai iš detektyvinių istorijų: kodėl „Šauksmui“ neatsispiria tiek vagių?“ teigiant, jog vieta nemaloni dėl to, kad yra arti psichikos gydymo įstaigos, iš kurios girdisi „bepročių klyksmai“).

Šį mėnesį daugiausiai publikacijų pasirodė apie psichikos sveikatos sutrikimų aprašymus (30 publikacijų) bei politiką, susijusią su psichikos sveikata (20), dėl to, jog paskelbta, kad bus gerinamas psichoterapijos paslaugų prieinamumas.Rašyti komentarą