vasario 19, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: SAUSIS 2020

Žydai ir judaizmas

Sausio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 823 publikacijos, mininčios žydų tautinę bendriją; 547-iose žydų bendruomenė buvo pagrindinė tema. Padidėjusį publikacijų skaičių galima sieti su sausio mėnesį vykstančia Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena.

Žydai arba jų bendruomenės atstovai buvo kalbinami 42 publikacijose (gruodžio mėnesį – 69), dažniausiai kalbant apie Holokaustą bei žydų kultūrą ir istoriją Lietuvoje. Šį pokytį būtų galima paaiškinti tuo, jog diskusijos žydų tautinės bendrijos turto, paveldo klausimais nebebuvo tokios plačios žiniasklaidoje kaip gruodžio mėnesį.

Temos, kuriomis daugiausiai kalbama žiniasklaidoje, yra žydų istorija Lietuvoje (263 publikacijos) bei pasaulio žydų istorija (189), iš kurių daugiausiai publikacijų yra susiję su Tarptautine Holokausto atminimo diena. Lietuvos politikos kontekste šį mėnesį žydų tautinė bendruomenė taip pat buvo minima dažniau nei įprastai; tai labiausiai susiję su prezidento sprendimu vykti į Lenkiją Holokausto atminimo dieną bei jo vizitu Plungėje.

Dauguma straipsnių yra neutralūs (693); teigiamų publikacijų apie žydus yra daugiau – 108 teigiamos ir 22 neigiamos publikacijos, o lyginant su gruodžio mėnesiu, matomas situacijos pagerėjimas (gruodžio mėnesį – 57 teigiamos ir 42 neigiamos).

Galima pastebėti, kad šį mėnesį žiniasklaidoje pasirodė beveik dvigubai mažiau neigiamų publikacijų apie žydų tautinę bendriją nei gruodžio mėnesį – turint omenyje, kad jie daugiausiai buvo aprašomi istoriniame kontekste ar siejant su Holokausto įvykiais, buvo stengiamasi išlaikyti pagarbų ir neutralų toną. Regioniniuose leidiniuose daugiau nei įprastai pasirodydavo cituojamų vietinių gyventojų, pasisakančių už vietinių žydų įamžinimą atminimo lentų ar paminklų pavidalu. Prie jų prisidėjo ir prezidento vizitas Medsėdžiuose, kur buvo pasodinta dar viena obelis Darbėnų litvakams paminėti. Buvo prisimenami ir pasaulio žydai – daugybė leidinių aprašė ir pasaulinę „Mes prisimename“ akciją, tarp jų ir daugybė regioninių laikraščių, aprašančių vietinius pasaulio Holokausto aukų minėjimus bei pakalbinančių vietos žydų bendruomenės atstovus.

Tuo tarpu judaizmas minimas tik protarpiais publikacijose apie 2020-ųjų paskelbimą Vilniaus Gaono metais bei filmo apie Holokaustą peržiūroje (iš viso 18 publikacijų).

Visgi turint omenyje vykstančias diskusijas dėl lietuvių tautos dalyvavimo Holokauste, pasirodo vienetai publikacijų, neadekvačiai kurstančiai neapykantą prieš žydų tautą, pateikiant ją kaip padariusią didesnį nusikaltimą prieš lietuvių tautą („Tiesa (nieko nenutylint) apie lietuvių ir žydų santykius“, Lietuvos aidas[1]; „Okupantai raudonieji žydai, po 1945 metų sunaikino okupuotoje Lietuvoje virš milijono lietuvių“).

Taip pat galima pastebėti ir straipsnių, užtariančių žydų tautą („Šūviai užgauliais žodžiais“, Šiaulių kraštas).

Romai

Sausio mėnesį buvo rastos 100 publikacijų, mininčios romų tautinę bendriją Lietuvos žiniasklaidoje, o iš jų – 6 darbai, kurių pagrindinė tema buvo romų bendruomenė. Raktažodžiai „romas“ bei „čigonas“ buvo vartojami po lygiai – kiekvienas 54-iose publikacijose žiniasklaidoje. Tai rodo, jog sąvoka „čigonas“ vis dar nepanaikinta iš Lietuvos žiniasklaidos priemonių žodyno.


7-iose publikacijose sąvokos „romas“ ir „čigonas“ buvo naudojamos kaip sinonimai. Likusioje vienoje publikacijoje, kurioje buvo vartojamas tiek „romas“, tiek „čigonas“, buvo aptariamas šių sąvokų vartojamumas.

Sausio mėnesį romų tautybės asmenys buvo kalbinti 15-oje publikacijų (7-iose iš jų į juos buvo referuojama kaip į čigonus), kas yra teigiamas pokytis lyginant su gruodžio mėnesiu, kuomet buvo galima atrasti tik vieną publikaciją, kurioje buvo kalbintas romų tautybės asmuo. Šį mėnesį matoma daugiau kalbintų romų tautybės asmenų dėl iškilusių diskusijų neigiamai apie Panevėžio romų bendruomenę atsiliepusios knygos atžvilgiu. Taip pat romų bendruomenės atstovė buvo kalbinta Holokausto aukų atminime.

Teigiamų darbų romų bendruomenės atžvilgiu kaip visada trūksta – rastos 3 teigiamos (pavyzdžiui, teigiamai apie romų bendruomenę atsiliepiantis „Menininkė V. Fiokla Kiurė: „Maistas – kūrybiškos asmenybės bruožas“, Valstiečių laikraštis), 19 neigiamų ir 78 neutralios publikacijos (gruodžio mėnesį matėme 15 teigiamų, 41 neigiamą, 66 neutralias publikacijas). Tai galima paaiškinti tuo, jog gruodžio mėnesį buvo gausus kriminalinių istorijų apie romų tautybės asmenis skaičius (25 proc. visų publikacijų). Vyraujantys neigiami stereotipai ir šį mėnesį generalizuoja romus kaip baugius, nusikalstamą veiklą vykdančius asmenis.Rašyti komentarą