June 8, 2020

Talking about Race, Power, and Privilege within your Lithuanian Community

The way we frame things is important and people sometimes struggle to find the right words in the Lithuanian language, especially when talking to their older relatives. This document is intended to be a resource for global Lithuanians by laying out some vocabulary to help us talk about race, power, and privilege within our circles of influence. Feel free to share the document with friends and family members who may find it helpful.

The dictionary was obtained in collaboration with Lija Siliunas and members of the Lithuanian community. 

English Vertimas į lietuvių kalba
Abolition Panaikinimas
Affirmative Action Pozityvūs veiksmai
Assimilation Asimiliacija
Ally Pagalbininkas, bendrininkas
Bias Šališkumas
“Black Lives Matter” Juodaodžių gyvybės yra svarbios“, „Juodaodžių gyvenimai svarbūs“, „Juodaodžių gyvenimai yra vertingi“
Black people Juodaodžiai, (e.g. juodaodžių istorija)
Broken Windows Theory Išdaužtų Langų Teorija (1)
Brutality Brutalumas / žiaurumas
Classism Klasizmas
Colonialism Kolonializmas
Convict-leasing Nuteistojo lizingas / nuoma (2)
Civil Rights Pilietinės teisės
Crime Nusikaltimas
Criminalization Kriminalizavimas
Cultural appropriation Kultūrinė apropriacija / kultūrinis pasisavinimas
Cultural competency Kultūrinė kompetencija
Disinvestment Neinvestavimas / susilaikymas nuo investavimo, siekiant pokyčių politikoje
Death Penalty Mirties bausmė
Decolonization Dekolonizavimas
Discrimination Diskriminacija
Disparate impact Skirtingas / nesulyginamas poveikis (3)
Equality Lygybė
Equity  Teisingumas
Exploitation Išnaudojimas
Gaslighting *nėra lietuviško atitikmens*
Manipuliuoti kuo nors, kad priverstų jį/ją suabejoti savo psichine sveikata / „tau tik pasirodė“ principas
Grassroots movement Liaudies / paprastų žmonių judėjimas / pilietinis judėjimas
Implicit/unconscious bias Nesąmoningas šališkumas
Indigenous Vietinis [kalbant apie žmones]
Institutional racism Institucinis rasizmas
Integration Integracija
Intersectionality Intersekcionalumas
“Jim Crow” „Jim Crow“­ (4)
Law enforcement Teisėsauga
Liberty Laisvė
Lynching Linčiavimas
Mass incarceration Masinis įkalinimas
Microaggressions Mikroagresijos
“Model Minority” Myth „Model Minority“ mitas / pažodžiui „Mažumos modelio“ mitas.
Racial hierarchy Rasinė hierarchija
Redlining *nėra lietuviško atitikmens*
Raudonos linijos braižymas/nustatymas
Atmetimas dėl rasės, nesuteikimas kažkokių paslaugų dėl rasės arba suteikiamas nelygiomis galimybėmis
Oppression Priespauda
Presumption of innocence Nekaltumo prezumpcija
Presumption of guilt Kaltės prezumpcija
Profiling Profiliavimas
Protest (vksm.) protestuoti; (daikt.) protestas
Police State Policinė valstybė
Power Galia
Prejudice Išankstinis nusistatymas
Privilege Privilegija
Prisons Kalėjimai
Prison industrial complex Kalėjimo pramoninis kompleksas
Race Rasė
Racism Rasizmas
Racial inequity Rasinė nelygybė
Racial justice Rasinis teisingumas
Racist policies Rasistinė politika
Reparations Reparacijos
Resistance Pasipriešinimas
Restorative Justice Atkuriamasis teisingumas
Segregation Segregacija
Selective enforcement Selektyvus vykdymas
Slavery Vergovė / vergija
Solidarity Solidarumas
“Stop and Frisk” „Stop and Frisk“ – policijos teisė žmones sustabdyti ir patikrinti ieškant ginklų ar kontrabandos. Turi būti teorinis pagrindas (pagrindas = „reasonable suspicion“).
Subordination Pavaldumas / subordinacija
Surveillance Sekimas / priežiūra
Tough on crime *nėra lietuviško atitikmens*
Politinė strategija griežtai bausti už nusikaltimus
Trauma Trauma
“War on Drugs” „Karas su Narkotikais“ – politinė strategija skirta sustabdyti neteisėtą narkotikų vartojimą didinant bausmes
White people Baltaodžiai
White flight Baltaodžių pasitraukimas
White fragility Baltaodžių trapumas / silpnumas 
White savior Baltasis gelbėtojas
White supremacy Baltaodžių viršenybė
White supremacy culture Baltaodžių viršenybės kultūra
Whiteness Baltumas
  1. Išdaužtų langų teorija yra kriminologinė teorija, teigianti, jog egzistuoja ryšys tarp netvarkos aplinkoje ir nusikaltimų, t.y. jei pastate yra išdaužtų langų, tai greitai ant pastato pasirodys piešiniai, graffiti, padaugės šiukšlių, vandalizmo, o toliau priekiavimo narkotikais ar apiplėšimų atvejų. Kitaip tariant, ignoruojant smulkesnius nusižengimus ir nekuriant tvarkos, gali būti sukurta erdvė sunkesniems nusikaltimams vystytis.
  2. Nuteistojo lizingas arba nuoma buvo priverstinio darbo forma, naudota kalėjimuose pietinėse JAV valstijose XIX a. – XX a. pradžioje. Kalintys asmenys (beveik visi juodaodžiai) būdavo išnuomojami privačioms korporacijoms; už atliktą darbą jie negaudavo jokio atlygio, o kalėjimai pelnėsi iš tokio sandorio.
  3. Sąlygos, netiesiogiai diskriminuojančios tam tikras visuomenės grupes (pvz. prašymas galėti pakelti 50kg svorį darbo skelbime, kai tai nėra būtina darbo atlikimui).
  4. Džimo Krou įstatymai, veikę JAV nuo 1876 m. iki 1965 m., įteisino segregaciją visose viešose vietose, teikiančiose paslaugas. Juodaodžiai dėl to gaudavo prastesnes sąlygas nei baltaodžiai.

 

 


Leave a comment