July 13, 2015

Konkurso nuostatai

Atidžiai perkskaitykite šias taisykles. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus svarstomi.

 1. Prieš pateikdami savo darbą konkursui, užpildykite registracijos anketą. Registruodamiesi konkursui, dalyviai patvirtina, jog susipažino ir sutinka su konkurso taisyklėmis.
 2. Komisijos svarstymui bus pateikti tik darbai,  įkelti kartu su dalyvio registracijos anketa ir pasirašytu dalyvio sutikimu.  Siunčiant ir per nemokamą Wetransfer sistemą naudoti [email protected] el. paštą.
 3. Žurnalistinius darbus galima siųsti iki šių metų rugsėjo 29 d. (imtinai).
 4. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai profesionalai ir mėgėjai, kuriems konkurso paskelbimo dieną yra suėję 18 metų, ir kurie yra nuolatiniai ar ilgalaikiai Lietuvos gyventojai. Konkurso organizatorių darbuotojai negali dalyvauti konkurse.
 5. Konkursui pateikiami darbai turi atitikti žurnalistiniam darbui keliamus reikalavimus, pateiktas patraukliu, apgalvotu pasakojimu.
 6. Žurnalistiniai darbai turi būti susiję su šalimis, gaunančiomis oficialią paramą vystymuisi (OPV).  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi paramos komiteto sudarytą OPV gaunančių šalių sąrašą galite rasti čia
 7. Darbų temos turi būti aktualios, kelti problemiškus ir kompleksinius klausimus, atitikti visuomenės interesą. O jų idėjos turi būti susijusios su viena iš šių temų: žmogaus teisių apsauga, saugus maisto saugos, prieiga prie švaraus geriamojo vandens, švietimo, sveikatos apsaugos, gyvenamojo būsto, dirbamos žemės ir darbo galimybių, gyvenimas taikoje, saugumas, migracija, švari ir sveika aplinka, klimato kaita, lyčių lygybė, pilietinės visuomenės kūrimas.
 8. Darbai turi atitikti profesinius reikalavimus, nustatytus LR teisės aktų, Leidėjų ir žurnalistų etikos kodekso, CONCORD Generalinės Asamblėjos 2007 m. patvirtintą Elgesio kodeksą dėl vaizdų ir žinučių.
 9. Konkursui pateiktų darbų turinys negali būti užgaulus ar skatintantis neapykantą, tekste esanti informacija negali pažeisti asmenų teisės į privatumą. Vertinimo komisija turi teisę diskvalifikuoti dalyvius, nesilaikančius keliamų reikalavimų.
 10. Konkursui gali būti teikiami ir anksčiau publikuoti darbai.
 11. Konkursui darbus pateikti gali tik jų autorius.
 12. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 darbus.
 13. Darbai turi būti parengti ne anksčiau nei prieš 3 metus (t.y., ne anksčiau nei 2012 metais).
 14. Straipsniai turi būti siunčiami pdf formatu.
 15. Darbų laikmena negali būti didesnė nei 2 MB. Didesnio format laikmenas siunčiantys kviečiami naudotis wetransfer.
 16. Darbų apimtis neribojama.
 17. Konkurso dalyviai, siųsdami savo darbus, dokumentą turi įvardyti tokia tvarka: pirmoji konkurso dalyvio vardo raidė_pavardė_darbo parengimo metai, pavyzdžiui, V_Pavardenis_2013. Jei teikiate konkursui daugiau nei vieną darbą, pavadinimo pabaigoje nurodykite šalį arba darbo numerį.
 18. Straipsnių autoriai turi turėti savo kūrinius Word formatu tuo atveju, jei jų kūriniai bus atrinkti.
 19. Dalyvaudami konkurse, darbų autoriai išreiškia sutikimą, kad jų darbai būtų skelbiami konkurso organizatorių svetainėse bei socialiniuose tinkluose, o laimėjus pirmąją vietą būtų ir paskelbtas 2015 m. rudenį projekto partnerių viešų renginių metu Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Latvijoje ir Slovakijoje.
 20. Vertinimo komisją sudarys ne mažiau kaip keturi nepriklausomi nariai. Komisija sprendimą priims ne vėliau kaip per 21 dieną po darbų pateikimui skirto termino pabaigos.
 21. Konkurso organizatoriai nugalėtoją informuos apie komisijos sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo.
 22. Konkurso organizatoriai paskelbs  geriausius darbų organizatorių svetainėse  ne vėliau kaip 2015 m. spalio 20 d.
 23. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Vilniuje 2015 m. spalio paskutinę savaitę vyksiančiame parodos atidaryme – apdovanojimo renginyje. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimo datą ir būdą.
 24. Konkurso nugalėtojas/-a bus apdovanotas/-a kelione į vieną iš Afrikos ar Azijos šalių. Kelionė bus organizuojama konkurso rengėjų, siekiant geriau susipažinti su besivystančių šalių aktualijomis. Visos kelionės išlaidos bus apmokėtos. Taip pat geriausiai įvertinto autoriaus darbas bus išverstas ir paskelbtas 2015 m. rudenį projekto partnerių viešų renginių metu Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Latvijoje ir Slovakijoje.
 25. Antrosios vietos nugalėtojui/-ai bus įteikti pakvietimai dviems asmenims į „Gera muzika gyvai“ organizuojamus pasaulio muzikos ir bliuzo koncertus Vilniuje arba Kaune 2015-2016 rudenį, žiemą ir pavasarį.
 26. Paskatinamaisiais prizais taip pat bus apdovanoti ir kiti Komisijos atrinkti dalyviai.
 27. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso prizus. Prizas prizai negali būti keičiamias į pinigų sumasą. Prizais nėra teisinis ieškinys ir negali būti priteisiamias.
 28. Asmeniniai konkurso dalyvių duomenys nebus pateikiami trečiosioms šalims.
 29. Jei norite gauti daugiau informacijos, rašykite [email protected]

Žurnalistinių darbų konkursą organizuoja Media4Change (Nacionalinis socialinės integracijos institutas) kartu su viešąja įstaiga Europos namai ir Nacionaline nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma.  Šis konkursas yra rengiamas pagal tarptautinį projektą Žiniasklaida vystymuisi (Media4Development), kurį finansuoja Europos Sąjunga. Projekte taip pat dalyvauja Estijos nevyriausybinė organizacija Mondo, PIN (People in Need, Čekija), PMVRO Slovakia (Slovakijos NVVBO platforma), Green Liberty (Latvija), VIKES (Suomijos fondas žiniasklaidai ir vystymuisi) ir BAAG (Britanijos ir Airijos organizacijų Afganistano grupė).


Leave a comment