Tiriamosios žurnalistikos konkurso kandidato anketa. 2 dalis. 2016

Jūsų vardas, pavardė (būtina)


Jūsų el. pašto adresas (būtina)


Kokia yra Jūsų tyrimo potemė?
Pasirinkite vieną iš siūlomų variantųTyrimo formatas

Viena publikacija.Serija publikacijų.


Tyrimo raiška

TelevizijaRadijasLaikraštisŽurnalasInternetinis tinklalapisKita


Koks yra pagrindinis konfliktas tyrime?


Suformuluokite savo tyrimo hipotezę:
Pavyzdžiui, Partija X turi neteisėtų finansavimo šaltinių.


Kokią informaciją jau esate sukaupę ir ką ji parodo?


Kas yra pagrindiniai Jūsų tyrimo herojai?


Koks yra jūsų informacijos paieškos planas? Kaip planuojate patikrinti savo hipotezę?
Prašome tiksliai nurodyti, kokias problematikas ir kaip analizuosite, koks jūsų tyrimo tvarkaraštis. Atkreipkite dėmesį, kad tyrimo įgyvendinimo terminas: rugsėjo 9d.


Kokią naują informaciją atskleis Jūsų tyrimas?


Kokius šaltinius naudosite? (galite žymėti daugiau nei vieną galimą variantą)

Viešus dokumentus, prieinamus oficialiais kanalaisViešus dokumentus, pasiekiamus kitais kanalaisDokumentus valstybės archyvuoseDokumentus privačiuose archyvuoseKadastrusStatistinius duomenisInterneto paieškąElektronines konferencijasNaujienų grupesKita


Informacijos analizės būdai, kuriuos naudosite (galite žymėti daugiau nei vieną galimą variantą):

Skaičiuoklės (Excel, ...)Duombazės (Access, Filemaker, ...)Statistika (SAS, SPSS, ...)Žemėlapių sudarymas - GIS (ArcView, Mapinfo, ...)


Kiti analizės būdai


Kokie yra Jūsų šaltiniai ir preliminari jų kalbinimo seka?
Pavyzdžiui, pirma apklausiate galimai atsakingą asmenį/instituciją dėl su hipoteze susijusios problemos ar pirma apklausiate nukentėjusį, kitus šaltinius. Trumpai argumentuokite ją. Ženklų skaičius iki 2000.


Numatoma data, kada tyrimas turėtų būti baigtas


Tyrimą pageidauju atliktiSu kuriuo iš mentorių norėtumėte dirbti? Jeigu turite siūlymų, įrašykite vardą ir pavardę.